Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Miesiąc: grudzień 2016

Amortyzacja – koszt w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Dokonując zakupu środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, których cena przekracza 3500 zł netto przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć takich wydatków jednorazowo w koszty. Każdy przedsiębiorca który posiada w swoim majątku środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ma natomiast prawo dokonywać tzw. odpisów amortyzacyjnych. Są to rozliczane miesięcznie koszty uzyskania przychodu związane z kosztem ŚT lub WNIP – odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.

Koszty związane z amortyzacją posiadanych lub kupowanych przez firmę środków trwałych zapisuje są w kolumnie 13 KPIR.
Fakt konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie oznacza uszczuplenia kosztów przedsiębiorstwa. Księgując jednorazowo w koszty wartość całego zakupu przedsiębiorca wypaczałby obraz finansowy swojej firmy poprzez sztuczne zawyżanie kosztów jej istnienia. Amortyzacja nie oznacza k utraty prawa do odliczenia od przychodów kosztów z tytułu zakupu środków trwałych. Zmienia ona jedynie wysokość i częstotliwość zaistnienia kosztów w rachunku ekonomicznym. Jest innymi słowy rozbicie całego kosztu zakupu za mniejsze raty, których ilość odpowiada czasowi użytkowania danego przedmiotu.

Komentarze zablokowane